Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Vakttelefonar og nyttige telefonnummer

    telefon-pixa.jpg

Brann 110

Politi 112

Ambulanse 113

Psykososialt kriseteam - 909 74 759

Legevakt 116 117

Legekontor 3208 5350

Vatn og avløp - 992 87 901, kommunalt

Veg og park - 916 66 808, kommunale vegar
(overvatn, bekkar)

Psykisk helse og meistring - Vakttelefon dagtid 916 66 850 (08.00-15.30)

Alarmtelefon for barn og unge - 116 111

Barnevernvakt - 457 38 963

Brannvakt - 33 31 41 10

Hallingdal brann og redning - 966 25425

Hallingdal familie- og krisesenter - 482 77 629 (dagtid)
vakttelefon - 457 38 963 (etter klokka 16.00, helger og helligdagar)

Jordmorvakt - 906 71 090 (vaktsamarbeid Hallingdal)

Kriseteam - 116 117

Legekontoret - 3208 5350

Legevakt 116117

Mattilsynet - 2240 0000

NAV - vakttelefon - 48 27 61 30

Påkøyrsel vilt - 02800

Rovviltkontakt Runar Tufto - 901 77 702

Rustelefon - 08588

Tannlegevakt - 993 51 555

Teksttelefon for døve og hørselshemma - 1412

Tømming av slam og tette tankar - 959  84 903

Veterinærvakt - 32 08 24 00

Viltnemnda - 916 78 244 

Ål kommune - 3208 5000

Apotek - 3208 4400