Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Utmarksoppsynet

Utmarksoppsynet startar sommarsesongen frå og med måndag 24. juni.

Fjellstølen. Foto: Ola Vaagan Slåtten

Han har avgrensa politimynde, og er uniformert på oppdrag.
Han blir å treffe i skog og mark fram til haustferien.

Oppsynet har ei vertskapsrolle i høve til alle som brukar utmarka i Ål, driv og tilsyn med beitedyr og fører tilsyn etter relevante lovverk. Dersom du treffer Ola i marka er det berre å ta kontakt, anten spørsmålet gjeld lover og reglar, turtips, planter og vilt, sjuke og skadde dyr eller anna du har på hjarta.

Kontaktinfo: Ola.Vaagan.Slatten@aal.kommune.no . Telefon 476 71 651 om sommaren.

Biletet er frå Fjellstølen i Leveld 25. juni i 2018, Ola Vaagan Slåtten er fotografen.