Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Treng du nokon å prate med?

Psykososialt kriseteam og fleire kan bistå

Anne Berit Gudbrandsgard - 997 99 034
Legevakt 116 117
Prost Sveinung Hansen - 970 01 101
Ål legekontor - 3208 5350

Sist endret: 10.04.2024