Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Tilskot for fyrstegongsetablerarar

Kommunalsjef Reidun Aaker orienterer om førstegongstilskot i Ål bibliotek, april 2023.

Kommunestyret vedtok  25.5.2023 å tilby tilskot til fyrstegongsetablerarar mellom 18 og 40 år som kjøper eller bygger bustad i Ål kommune.

Tilskot pr bustad er kr. 300 000 med 6 års bindingstid.

Kommunestyret løyvde nye 20 MNOK kr til bustadtilskot i 2023.

Du kan sende inn søknadskjemaet om du fremleis ikkje har funne bustaden du ønsker å kjøpe. Det er veldig lurt å ta kontakt med banken for å få ein gjennomgang av kor mykje du kan få i lån, både med og utan tilskot frå Ål kommune.

Alle som er interesserte i tilskot bør snarast mogleg sende inn søknadsskjema til postmottak@aal.kommune.no eller per post til
Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål

Skjema

Søknadsskjema

Reglar for kommunalt tilskot til 1.gongs kjøp eller bygging av bustad

 

 

Sist endret: 06.06.2024