Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Stikkrenner og bekkar

Snøsmeltinga er i gang, og det er fortsatt mykje snø i fjellet. Pass på å halde private stikkrenner opne!

Det er viktig å vere merksam på at det er huseigar/grunneigar som har fullt ansvar for dei punkta som ligg på privat grunn, ved private vegar og private avkøyringar. For å unngå skade på vegar og bygningar må huseigar/grunneigar/vegeigar følgje med på desse kritiske punkta i samband med snøsmelting og regnvær.

Dersom du ser unormalt mykje vatn på kommunale vegar, så ta kontakt med Ål kommune på 3208 5000 eller vakttelefon veg og park 916 66 808.

Sist endret: 16.05.2024