Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Søk midlar og gje tilsette eit kompetanseløft!

Behov for omstilling i bedrifta?

No kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til å finansiere opplæringskostnadane for dei tilsette. Søknader blir handsama fortløpande i 2023.

Du finn meir informasjon på Viken fylkeskommune sine nettsider.

Foto: Cravetiger/Getty images

Sist endret: 16.07.2024