Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Reine vassdrag

No kan du du få midlar til å rydde vassdrag!

Sparebankstiftelsen Hallingdal Valdres og Handelens Miljøfond gjev støtte til prosjektet Reine Vassdrag, og deler ut inntil 100 000 kroner til kvar kommune i Hallingdal.

Gjer dugnad for å rydde elver i Hallingdal og få midlar til lagskassa. Også aksjonar knytt til ekstremvêret «Hans» kan ein registrere her. Fyll ut skjema på Sparebankstiftelsen Hallingdal si nettside: https://www.sparebankstiftelsenhallingdal.no/rene-vassdrag/