Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Skredkart

Kart som syner skred og vegar som vart stengt av skred og bekkeutgravingar. Oppdatert 22. august

Skred as har flydd med drone over dei største skreda, og oppdatert skredløpa.
Dette gir ein betre oversikt av kor langt nokre av skreda har gått.

Nedanfor er det kart som syner dei hendingane me har registrert pr no.
Dersom folk veit om andre hendingar som ikkje er registrert, send foto og kom evt på Servicetorget slik at me kan oppdatere karta. Sist oppdaterte kart frå 22. august.

Hendingane på karta er ikkje nøyaktig stadfesta.

Breie A3 22 august

Liagardane_Sel A3 pr 22 august

Tune A3 pr 22 august

Ål sentrum A3 22 august

Sist endret: 16.05.2024