Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Oppsjø vasspark

Badstova i Oppsjø vasspark er no teke i bruk.

I starten er det opna opp for fleire faste grupper, som har opent for dropp inn.
I tillegg er det mogleg å tinge badstova for private grupper 5 dagar i veka. Dette kan gjerast på nettsida Book Ål  (Book Ål | Book Ål (cloud-booking.net)). Det vil opnast for fleire private tingingar etter kvart. Nøkkel kan hentast og leverast hjå Ål turistkontor (Myren 19) eller hjå friluftslivsbutikken Trø te (Kuluvegen 1).

Meir praktisk info står på nettsida til Book Ål.

Badstove - informasjonsskriv.pdf

Sist endret: 06.06.2024