Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Oppfordring til alle skogeigarar

Oppfordring til alle skogeigarar

Mange eigedomar har fått skadar etter flaumen, og mange har kome godt i gang med søknader til forsikringsselskap og Naturskadefondet. Fristen for å melde inn skadar til Naturskadefondet er 90 dagar etter skadetidspunkt. Me oppfordrar alle skogeigarar til å sjekke ut eigen skog, skogsbilvegar, bruer og anna som kan vere råka. Sørg for å dokumentere alle skader godt, med bilde og kartreferansar. Les meir om krava i ordninga her: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/naturskadeordningen?openStep=46dc7c4c-11f5-4d00-a2d0-24cadf62c3a6-0 Spørsmål og svar knytt til skogbruket, Statsforvaltaren i Oslo og Viken: https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/skogbruk/ofte-stilte-sporsmal-etter-ekstremvaret-hans---skogbruk/ Skulle du ha spørsmål knytt til naturskadar i skogen, eller treng hjelp til søknad om erstatning, ta kontakt med skog- og utmarksforvaltar Tin Are Linderud, mail: tin.are.linderud@aal.kommune.no