Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Motorferdsel i utmark

Søknadsfrist 17. oktober

Gjeldande dispensasjonar for motorisert ferdsel i utmark i Ål kommune går ut 31.12.2020.

Leigekøyrar skal etter kommunens vilkår levere køyrebok årleg innan 1. juni. Årlege køyrebøker for den utgåande perioden 2016 - 2020 blir vektlagt ved vurderinga ved eventuell søknad om dispensasjon for ny periode.

Søknadsfrist for dispensasjonar for leigekøyring i Ål kommune for perioden 2021 - 2025 er satt til 17. oktober 2021.

Her finn du lenke til elektronisk skjema

Her finn du søknadsskjema i PDF-forma

Her finn du meir informasjon om motorferdsel i utmark