Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kunngjering

Val av lekdommarar.

Valutvalet har innstilt lekdommarar til forliksrådet, tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten.Valutvalet har også innstilt møtefullmektig til forliksrådet og forslag til skjønnsmedlem.  Forslaget ligg ute i to veker til ettersyn. Alle som har noko å innvende mot dei føreslåtte kandidatane bes melde dette til kommunen innan fredag 07. juni. Trykk på nedanforståande lenkje for oversikt:

Kunngjering Val lekdommarar.pdf

 

Sist endret: 06.06.2024