Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunale gebyr

2. halvår 2019

Då er det sendt ut faktura for kommunale gebyr.

Illustrasjon faktura

På denne fakturaen er det gebyr for:

  • Vatn/kloakk
  • Feiing/tilsyn
  • Slam
  • Renovasjon
  • Eigedomsskatt

Ved å gå inn på denne lenka finn du meir informasjon om dine fakturaer:

Mi side

Dersom du har spørsmål om feiing, ta kontakt med feiekontoret på Torpomoen. Telefon: 966 25 425