Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Influensa- og Koronavaksinering

Influensa- og koronavaksinering:

Det er fortsatt anbefalt  for alle over 65 år og dei som er i risikogruppe å ta korona- og influensavaksine. 

Informasjon om risikogrupper, sjå Koronavaksine - FHI og Influensavaksine til risikogrupper - FHI.   

For de som ikkje høyrer til i ei risikogruppe, men ynskjer koronavaksine, er det no òg mogleg å få vaksina. Ta kontakt for å få avtalt time.  

Om du ynskjer vaksiner kan du ta kontakt med Ål helsestasjon på tlf 32085290.  

Influensavaksine til risikogrupper

Alle kan bli alvorleg sjuk av influensa, men nokre risikogrupper er meir utsett for alvorleg sjukdom enn andre. Helsegevinsten kan vera stor om desse vaksinerer seg. www.fhi.no

Sist endret: 06.06.2024