Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Gebyr for slam og tilsyn av avløpsanlegg

Kva er det gebyret dekker?

Fastledd slam

Fastleddet er eit årleg gebyr som skal dekke kommunen sine administrative kostnader.

Tilsynsgebyr

Tilsynsgebyret er eit årleg gebyr som er med på å finansiere arbeidet med opprydding i spreidd avløp, samt tilsyn og kartlegging av avløpsanlegga som er godkjente i vårt område. 

Sist endret: 16.05.2024