Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Sosialkonstruksjonismen - Fagseminar på Ål 24. mai

Gamal vane lur å vende!

Stad: Baglerhallen, Torpomoen - klokka 08.30 - 15.00

Samfunnet står overfor mange utfordringar. Livsmeistring, fråfall og inkludering er dagsaktuelle tema. 
Me må tenke radikalt nytt og finne nye innovative løysingar.

Kva kan du forvente?

Deltakarane får eit inspirerande seminar om leiing i organisasjon på fleire nivå, som avdelinga, klassa, nærmiljøet m.m.
Korleis bygge og vidareutvikle ønska kultur som skaper samskapingsprosessar, kvalitet og inkludering framfor utanforskap og fråfall.

Du finn meir informasjon her

Pris: 300 kr pr deltakar

Påmeldingsfrist: 17. mai

Lenke for påmelding

 

 

Sist endret: 16.05.2024