Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Arbeid på Telenor sine basestasjonar

Oppstart onsdag 10. april klokka 08.00 og forventa slutt 20. april klokka 18.00

Her er informasjonen frå Telenor:

Det planleggjast no arbeid på ein basestasjon i vårt nærområde med oppstart 10.04.2024 klokka 08.00. Arbeidet er forventa ferdig 20.04.2024 klokka 18.00. Sannsynlegvis vil det mest forstyrringar i dagane rundt 15.04.2024.

Berørte område er:

  • Torpovegen
  • Bjørøyvegen
  • Ridalsvegen
  • Underåsvegen
  • Karigardsvegen
  • Vestaforvegen
  • Oppheimsvegen

Under er eit kartutsnitt av området som vil kunne oppleve periodevis redusert kvalitet eller manglande dekning i samband med arbeidet.

Telenor basestasjonar.PNG

Sist endret: 16.05.2024