Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kollektivtilbod Hallingdal -Oslo

Hallingdal har eit rimeleg godt kollektivtilbod Hallingdal – Oslo, med 8 avgangar dagleg!
Frå 1.august vart køyremønster og rutetider til Hallingbussen endra. Den køyrer no  direkte til Oslo via Hønefoss.
Avreisetidspunkt er 15 min. seinare enn tidlegare og ankomst Oslo 09:30.
Retur frå Oslo er 16:30

Tilbodet er ei prøveordning frem til nyttår og det er viktig at det blir nytta. 

Vi vil oppfordre alle som reiser strekninga Oslo – Hallingdal – Oslo til å reise kollektivt. Reis trygt, enkelt og smart!

Meir detaljert informasjon finn du her.

 

 

Strategisk næringsplan for Ål kommune 2017-2020

Her kan du lese høyringsutkast til Strategisk næringsplan for Ål kommune.

Her kan du sende elektronisk høyringsuttale.

Høyringsfrist 28. september 2016

Skroll videre ned

Aktuelt

SMIL - særskilte miljøtiltak i landbruket

SMIL - særskilte miljøtiltak i landbruket

Frist for å søkje tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket er 1. oktober og 1. april kvart år.

Les meir

Årets fylkeskunstnar

Årets fylkeskunstnar

Søknadsfrist er 1.oktober 2016. Buskerud fylkeskommune har oppretta eit arbeidsstipend på kroner 150.000,- til Årets fylkeskunstnar 2017.

Les meir

Kurstilbod hausten 2016

Kurstilbod hausten 2016

Kurstilbod frå Lærings- og mestringssenteret på Hallingdal sjukestugu.

Les meir

Fastlegeordninga

Fastlegeordninga

Måndag 6. juni kjem det ei ny nasjonal IKT-løysing for fastlegeordninga.

Les meir

Synfaring eigedomsskatt

Synfaring eigedomsskatt

Synfaring eigedomsskatt startar opp 26. april

Les meir

Bading

Bading

Familiebading

Les meir

Norsk kulturforum

Norsk kulturforum

Heiderleg omtale til kulturbygda Ål

Les meir

Informasjons-brosjyre

Informasjons-brosjyre

Kjem i alle postkasser 1. desember.

Les meir

Verger og representantar

Verger og representantar

Mindreårige asylsøkjarar i Hol og Hemsedal treng deg!

Les meir

Ål Frivilligsentral

Ål Frivilligsentral

Kurstilbod hausten 2015

Les meir

Kva skjer

Aktivitetskalender for heile Hallingdal