Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

JORD- OG FLAUMRAS I ÅL KOMMUNE

Det er fortsatt stor fare for jord- og flaumras i Ål kommune.

Ved alvorlege tilfelle, ring: politiet på telefon 112.
 Dersom du treng råd, ring: 
 
tlf.: 32 08 50 00 -  kl 9.00-15.00 - Ål kommune - servicetorget
 tlf.: 91 66 68 08 -  utanom kontortid - vakttlf. veg og park

Skroll videre ned

Aktuelt

Jord- og flaumras i Ål kommune

Jord- og flaumras i Ål kommune

Det er fortsatt stor fare for jord- og flaumras i Ål kommune.

Les meir

Pilotundersøking om heimetenestane våre

Pilotundersøking om heimetenestane våre

Ål kommune skal vere med i ei pilotundersøking om korleis heimetenestene våre fungerer.

Les meir

Fagkoordinator

Fagkoordinator

Ledig stilling i Hallingdalskommunane som koordinator for programvare oppvekst - 100% fast

Les meir

Vis omsyn til villreinen

Vis omsyn til villreinen

Fylkesmannen i Buskerud er ansvarleg fylkesmann for Hardangerviddaområdet

Les meir

Ål legekontor

Ål legekontor

Endringar på fastlegelister

Les meir

Min eigedom

Min eigedom

Informasjon om eigedomen din

Les meir

Digital postkasse

Digital postkasse

Har du digital postkasse?

Les meir

Fagdag

Fagdag

Hallinghelse

Les meir

dinutvei.no

dinutvei.no

Utsatt for vold eller overgrep?

Les meir

Har du noko på hjarta?

Har du noko på hjarta?

Vil du ha ein prat med ordføraren?

Les meir

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen

Tilbod vinteren 2018

Les meir

Informasjonskveld bygningsvern

Informasjonskveld bygningsvern

Ål bygdamuseum 31. januar

Les meir

Skogkveld

Skogkveld

Viken skog og Hallingskog inviterer til skogkveld

Les meir

TT-tenesta

TT-tenesta

Transportteneste for funksjonshemma 2018/2019

Les meir

Chat med Ål kommune

Chat med Ål kommune

Servicetorget på chat

Les meir

Ål legekontor

Ål legekontor

Bestill time på nett

Les meir

Fysioterapi

Fysioterapi

Endra regelverk frå 1. januar 2018

Les meir

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen

På Frisklivssentralen kan du få hjelp til å starte ein endringsprosess og meistre nye levevanar.

Les meir

Økonomiplan og budsjett

Økonomiplan og budsjett

Alminneleg ettersyn 23.11.17 - 07.12.17

Les meir

Borgarleg vigsel

Borgarleg vigsel

Ny ordning frå 01.01.2018

Les meir

Bading

Bading

På grunn av ekstraordinært vedlikehald av bassenga blir oppstart av badinga i Leveld og Torpo utsett.

Les meir

Stortingsval og Sametingsval 2017

Stortingsval og Sametingsval 2017

Valdagen er fastsett til 11. 09.17

Les meir

Ny renovasjonsordning

Ny renovasjonsordning

frå 7. september 2017

Les meir

CWD - skrantesjuke

CWD - skrantesjuke

Vil du lære meir?

Les meir

Har du noko på hjarta?

Har du noko på hjarta?

Vil du ta ein kaffikopp med ordføraren?

Les meir

Vil du lære norsk?

Vil du lære norsk?

Oppstart 21. august

Les meir

Skrantesjuke

Skrantesjuke

Hjelp oss å hindre spreiing av smitte

Les meir

Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret

Kurs ved Hallingdal sjukestugu

Les meir

Avløp Leveld

Avløp Leveld

Tilbodskonkurranse

Les meir

Overgang til digital radio (DAB)

Overgang til digital radio (DAB)

Det digitale radioskiftet er i gang

Les meir

Framlegg til forskrift

Framlegg til forskrift

Framlegg til forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim i Ål kommune

Les meir

Frå skog til tak

Frå skog til tak

Kurs i tekking av bordtak

Les meir

Framlegg til vegnamn

Framlegg til vegnamn

Høyringsfrist 27. februar

Les meir

Møte Ål kommunestyre

Møte Ål kommunestyre

Ål kommunestyre har møte torsdag 16.02.17 kl. 17.00

Les meir

Springande byrjing

Springande byrjing

Har DU ein gründer i magen?

Les meir

Publisering av folkemusikkopptak

Publisering av folkemusikkopptak

Pressemelding frå Ål bygdearkiv

Les meir

Produksjonstilskot

Produksjonstilskot

Endringar frå mai 2017

Les meir

Fugleinfluensa

Fugleinfluensa

Informasjon frå Mattilsynet

Les meir

Autismeprosjektet

Autismeprosjektet

Interkommunalt prosjekt for Hallingdalskommunane.

Les meir

Fastlegeordninga

Fastlegeordninga

Måndag 6. juni kjem det ei ny nasjonal IKT-løysing for fastlegeordninga.

Les meir

Synfaring eigedomsskatt

Synfaring eigedomsskatt

Synfaring eigedomsskatt startar opp 26. april

Les meir

Kva skjer

Aktivitetskalender for heile Hallingdal