Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tips ein ven!

Tips ein ven!

Dersom Ål kommune gjennom deg får ein ny fast tilsett fagperson, tilbyr vi finnarløn på kr. 5.000,-.

I så tilfelle, ber du vedkomande om å skrive i søknaden at dei har vorte merksame på stillinga gjennom deg.