Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

...deg som ynskjer å bygge karriere

Vi tilbyr:

Er du interessert i å jobbe for ein arbeidsgjevar som byr på gode karriere- og utviklingsmogelegheiter?
Ål kommune er stadig på jakt etter dyktige leiarar for kommunale stillingar og spennande interkommunale tenester.
Hos oss satsar vi på å tilsetje rett person i rett stilling – det betyr at me legg stor vekt på personleg egnetheit i learrollene. Snarare enn å ha fokus på fagleg spisskompetanse ynskjer me å utvikle engasjerte menneske og gje dei rom for å vekse inn i stillinga og utvikle seg hos oss.

Som leiar hos oss vert du delaktig i arbeidet med å bygge bærekraftige samfunn i framtida.
Ål kommune er ei framtidsorientert verksemd med eit mål om å tilby dei beste tenestene til innbyggjarane våre.
Hos oss kan du få ein jobb med meining i ein arbeidskvardag som er prega av utvikling og innovasjon.

  • Å vera del av ei fagleg sterk leiargruppe
  • Leiarutvikling
  • Støtte til vidareutdanning
  • ???

Lenke til aktuelle stillingar