Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tips ein ven!

Dersom Ål kommune gjennom deg får ein ny fast tilsett vernepleiar eller sjukepleiar  tilbyr vi eit skattepliktig honorar på kr. 5.000,-. 

I så tilfelle, ber du vedkomande om å skrive i søknaden at dei har vorte merksame på stillinga gjennom deg.