Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Til topps

Intern leiarutvikling 2021 - 2023

Klevavatnet Inger Lervåg

I dette programmet vil tilsette med eit karrieremål om å bli leiar på sikt og nye leiarar utan tidlegare leiarerfaring få anledning til å tileigne seg teoretisk fagkunnskap om leiing og praktisk erfaring.

Har du lyst til bygge karrieren din?

Medarbeidarar som ønsker å tileigne seg kunnskapar innan leiing og som ønsker å stå sterkare ved framtidige søknader på leiarstillingar, kan sende eit søknadsbrev innan 15. mai 2021 til berit.albrecht@aal.kommune.no

Etter søknadsfristen vil eit utval vurdere søknadene og invitere til ein samtale.

Foreløpig program

Haust 2021 - Vår 2022

Haust 2022 - Vår 2023

Vidareutvikling av teoretisk kunnskap gjennom refleksjonsmøter, erfaringsutveksling, casetrening og praksistrening i avdeling.