Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Rektor ved Leveld skule

Vil du lande i Leveld?

Leveld skule

Vil DU vere med å vidareutvikle ein god læringsarena for barn og unge i Ål?

Me søker

Me tilbyr gode vilkår for fagleg utvikling. Me har eigne leiarnettverk for skuleleiarar i Ål og det vil også vere høve til å rektorskulen. I Ål og i Hallingdal har me eit godt samarbeid innad i kommunen og mellom kommunane. Sjølvsagt god pensjonsordning og løn etter avtale. Arbeidsforholdet er styrt av Hovudtariffavtala. Dersom du treng bustad, så kan me vere hjelpsam til det.

Me trenger deg som er oppteken av faglig utvikling, du som vil være leiar og ynskjer å synleggjera skulens verksemd. Du likar å få til resultat, og du meiner det er viktig å samarbeide godt med dine samarbeidspartnarar for eit godt læringsmiljø. Kanskje du er ei pedagog med erfaring og ynskjer ei fagleg spennande leiarstilling? Velkommen med din søknad!

Slik har me det i Leveld - video

Du finn heile stillingsutlysinga her.