Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Spennande stillingar i helsesektoren

Er DU vår nye kollega?

Ål er helsekommunen i Hallingdal. Vi er framoverlent og satsar stort på utvikling av gode tenester, fagutvikling og innovasjon. Vi er m.a. vertskommune for for Hallingdal Sjukestugu og det interkommunale samarbeidstiltaket Hallinghelse.

Gjennom målretta planarbeid og kompetanseutvikling ynskjer Ål kommune å vidareutvikle gode tenester og skape spennande fagmiljø og arbeidsplassar for våre tilsette.

Her finn du meir informasjon om:

Hallinghelse

Helse- og omsorgsplan

Assisterande avdelingsleiar - avd Heimetenester

Sjukepleiar legevakt - vikariat

Helsefagarbeidar - ope søknad