Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vassområdeutval

Oversikt over medlemmer 2019-2023

Faste medlemmer:
Solveig Vestenfor (leiar VOU/ordførar Ål kommune/leiar regionrådet)
Knut Martin Glesne (nestleiar VOU, ordførar Krødsherad kommune)
Petter Rukke (ordførar Hol kommune)
Heidi Granli (ordførar Gol kommune)
Pål Terje Rørby (ordførar Hemsedal kommune)
Merete Høntorp Gandrud (ordførar Flå kommune)
Tore Haraldset (ordførar Nesbyen kommune)
Erik Kaupang (Viken fylkeskommune)

Øvrige:
Eli Hovd Prestegården (vara for Erik Kaupang, Viken fylkeskommune)
Elin Tangen Skeide (observatør, Viken fylkeskommune)
Modum kommune (passivt medlem, haldast orientert)

Møter

2021
Møte 1/21 - 23. april - møteinnkalling, saksliste og saksfremlegg - vedlegg 1 - vedlegg 2 - referat - vedlegg 1 til referatet

2020
Møte 1/20 -10. juni - møteinnkalling, saksliste og saksfremlegg -  referat 

Møte 2/20 - 23. okt - referat

Møte 3/20 - 23. nov - møteinnkalling, saksliste og saksfremlegg - referat