Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skolefond

Vi vil gjerne øke lokale skoler og andre utdanningsinstitusjoners aktivitet langs Hallingdalsvassdraget, og ønsker å engasjere unge i temaer om vannmiljø og biologisk mangfold.

For 2021 har vannområdeutvalget i Vassområde Hallingdal satt av 15.000,- i et skolefond. Skoler, barnehager, folkehøgskoler, studenter, lag og foreninger kan søke om støtte fra skolefondet. Søknader med lokal tilknytning og høy formidlingsverdi vil bli prioritert.

Skolefondet er nytt i Vassområde Hallingdal, men tenkte eksempler på prosjekter som kan få støtte er:

- Skoleklasse som ønsker å ta vannprøver, og ønsker å få dekket kostnader for analyse av vannprøvene.
- Barnehage som ønsker å få dekket kostnader til busstransport i forbindelse med en ekskursjon med vannmiljø som tema.
- Skoleklasse som ønsker å leie inn en ekspert på vanninsekter for å gjesteundervise i felt i forbindelse med et pågående skoleprosjekt.
- Studenter som trenger tilskudd til oppgaver som omhandler Hallingdalsvassdraget.

 

Søknaden må inneholde:

- Kontaktinformasjon
- Et enkelt budsjett og en tidsplan for gjennomføring
- Skoler/barnehager/lag/foreninger kan forklare enkelt hensikt og beskrivelse
- Studenter må legge ved en prosjektbeskrivelse av oppgaven/prosjektet 

Søknaden sendes til: elin.merete.blixhavn@aal.kommune.no

 

Søknadsfristen var 1. mars 2021, og første runde tildeling er gjort. Det er fortsatt 5.880,- igjen å søke på, og disse vil bli tildelt fortløpende til kvalifiserte søknader som kommer inn.

Ta gjerne kontakt med vannområdekoordinator dersom du vil diskutere en idé, eller trenger hjelp til søknaden. Tlf: 959 25 531

 

Poster som kan henges opp på lærerrom eller andre steder
Retningslinjer for søknadsprosess og tildeling - kommer snart