Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Utbyggingar og prosjekt

Hallingdal sjukestugu/Ål helsetun

Bygging starta opp i august 2015 og skal vera avslutta til januar 2017.
Utbygginga omfattar:

  • Ny intermediær avdeling med 10 senger som skal driftast av Vestre Viken helseforetak og 10 sengar av Hallingdalskommunane
  • Blodbank og laboratorier
  • Dialyseavdeling
  • Nye lokalar for legevakt og legesenter
  • Nye omsorgsavdelingar med tilsaman 16 plassar
  • Ny korttidsavdeling med 20 plassar
  • Nytt husvaskeri
  • Diverse ombyggingar
  • Ny sansehage 

Det er Veidekke entreprenør as avd Hallingdal som utfører arbeidet på oppdrag av Ål kommune.