Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunale bygg

Idrettshallen

Ta kontakt med servicetorget om du ynskjer å leige idrettshallen.

Kommunale utleigebustader

Ål kommune har nokre bustader som kan leigast av kommunalt tilsette og folk som er i akutt bustadnaud. Bustadene kan leigast for eitt år av gongen, maksimalt i 3 år. Søknadsskjema får du på servicetorget, der kan du òg få hjelp til søknad om bustøtte osb. 

Omsorgsbustad

Ål kommune har for tida ingen ledige omsorgsbustader. Det er tildelingsteamet som tildeler bustad etter søknad.

Symjehallar/badebasseng

Opningstidene ved dei kommunale symjehallane/badebassenga finn du her