Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar

Her finn du planar og anna som er på høyring akkurat no i tillegg til ulike kunngjeringar.

Kulturplan – strategisk plan for utvikling av kultur i Ål kommune 2019-2025

Sektorutval for kultur og oppvekst har lagt planen ut på høyring. Høyringsperiode: 1. mars – 25. mars 2019

Arbeidsgruppa ber om innspel på planen. Alle kan koma med innspel, både lag og einskildpersonar

Kulturplan-høyringsutkast