Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Beredskap

Dette er sider som blir brukt ved uønska hendingar eller kriser.

Varsling av uønska hending, krise eller katastrofe
skal i fyrste rekke gå til naudetatane:

                  Brann               110

                  Politi                 112

                  Ambulanse      113

Dei vil i neste omgang varsle kommunen dersom det blir naudsynt.

Gjeld situasjonen kommunen sitt ansvar som veg, vatn, avløp, skular, barnehage og liknande skal det på dagtid varslast til Servicetorget tlf. 32 08 50 00 og ellers til dei vakttelefonane som går fram av denne lenka :

Vakttelefonar

Psykosialt kriseteam

Nyttige lenker

Bilete av alarmklokke