Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Prisar

Betalingssatsar for vaksenopplæring - framandspråklege

Prisar for norskkurs pr 01.01.21

Undervisning 1 dag i veka 783 kr/mnd

Undervisning 2 dagar i veka 1555 kr/mnd

Undervisning 3 dagar i veka 2328 kr/mnd

Undervisning 4 dagar i veka 3102 kr/mnd 

Ved oppstart blir det fakturert kr. 500,- for lærebøker og lisensar.

Satsane gjeld for elevar som ikkje har rett på gratis undervisning.
Arbeidsinnvandrarar frå EU/EØS må rekne med å betale for undervisninga.

Ikkje betalt kursavgift fører til tap av tildelt plass. Det er 1 månad oppseiingstid.
Satsane kan endre seg ved nytt skuleår.