Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Korleis er det å vere tenåring i Ål?

Illustrasjonsteikning av ungdom

På oppdrag frå Ål kommune gjennomførte forskingsinstituttet NOVA ved Høgskulen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus - region sør (KoRus Sør) ei kartlegging av viktige sider ved livsstilen og levekåra til ungdom i kommunen.

Undersøkinga går føre seg i veke 10 og utover. Det tek omlag ein time å svar på alle spørsmåla. Ungdomane valde sjølve om dei ville vere med på undersøkinga.

Resultatet finn du her:

Nøkkeltallsrapport Ål ungdomsskule 2017.pdf