Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ungdom i Ål

Illustrasjonsteikning av ungdom

Ungdata

Ungdomskonsulenten

Ungdomskonsulenten er organisert under oppvekst, og er tilgjengeleg der ungdom er.
Målet er heilskapleg og målretta satsing for å nå ungdom 13-18 (23) år i risiko. 

Ungdomskonsulenten er representert i tverrfagleg møte på ungdomsskulen og samarbeider med foreldre og andre hjelpeinstansar. 

Ungdomskonsulenten kan tilby støttesamtaler, ulike gruppetilbod, jobbe med relasjonsbygging, motivasjonsarbeid og styrke foreldresamarbeid. 

Ungdomslosen

Ungdomslosen skal vere med og samordne tilbod og legge til rette for tettare oppfølging av elevar på ungdomsskulen som er i risikosonen. 
Målsetting med ungdomslos er mellom anna:

  • Førebygge rusproblematikk og potensielle utfordringar i den psykiske helsa.
  • Fange opp elevar som har manglande omsorg, støtte og oppfølging frå føresette.
  • Førebygge og fange opp elevar som manglar nettverk, opplever mobbing og sosial isolasjon. 

Kven kan ta kontakt med ungdomskonsulenten og ungdomslosen:

  • Elevar
  • Føresette
  • Tilsette i skulen
  • Samarbeidsinstansar

Ungdomskonsulenten er å treffe på:

Ungdomsskulen:
• Måndag frå kl.09.00-16.00
• Tysdag frå kl.09.00-16.00
• Onsdag frå kl.09.00-11.00
• Fredag frå kl.09.00-12.00

Tingstugu:
• Tysdag frå kl.08.00-09.00
• Torsdag frå kl.08.00-15.00

Kontaktinformasjon:

Anne Berit Gudbrandsgard tlf. 99799034
E-post: abg@aal.kommune.no

Besøksadresse:
Ål ungdomsskule, Sundrevegen 42, 3570 Ål  eller 
Tingstugu, Torget 1, 3570 Ål 

Ungdom med mot

Foto: Anne Berit Gudbrandsgard 

Bilde av nye UMM på 9.trinn:
Bak f.v: Henrik Opheim Berg, Hedda Frantzen, Mari Svensgård, Nora Grue og Oda Sundgot

Framme f.v: Aleksander N. Buseth, Amalie Køk og Anne Skrindo Danielsen

Ål ungdomsråd 2018

Ål ungdomsråd 2018. Foto Anne Berit Gudbrandsgard

 

Bak frå venstre:

Tuva Jorde, Tora Vestenfor (vara), Olivia Opheim, Frida G. Kollhus, Mari Kaslegard, Birgit Trintrud (vara), Elin Jahn-Skaug (vara)

Elias Medgard Skår 

Framme frå venstre:

Olav Andreas Stræte Lie, Andrea Skrindo Kaslegard (vara), Solveig Vestenfor (ordførar), Juliane L. Gudbrandsgard (leiar),

Solveig Braaten (vara), Frida Ellingsgard Holen, Magnus Grue (vara), Henning Skrindo Thoen, Emilia Assimakis  

Fråfall:
Marte Medgard Skår,Cecilie Skrindo (nestleiar)

 

Ål ungdomsråd har to representantar frå kvart trinn på ungdomsskulen, samt nokre representantar frå dei vidaregåande skulene i Hallingdal. Ungdomskonsulenten er sekretær for rådet, og ordførar og rådmann er med på møtene ved høve. 

 

Ål ungdomsråd jobbar med ulike saker, og administrasjonen nytter rådet til drøfting og ber om innspel i saker som gjeld born og unge. Ål ungdomsråd samarbeider tett med ungdomskonsulenten, og jobbar med å få til eit ungdomsrom på Ål kulturhus.