Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Torpo skule

Adresse

Postadresse: Torget 1, 3570 Ål
Besøksadresse: Skulebakken 3, 3579 Torpo

 Bilete av Torpo skule
Generell informasjon

Torpo skule har dette skuleåret 63 elevar fordelt på 1. - 7. trinn. I tillegg til rektor er det 11 lærarar og 7 assistentar knytt til skulen.

I 2010 vart Torpo skule totalrenovert. For 32 millionar vart alle klasserom og fellesrom ombygd og opprusta til moderne lokale for undervisning. Skulen har gymsal med nytt golv og nyrenovert svømmebasseng (12,5 m). Me har eit flott uteområde, med ballbinge der det også kan leggjast is om vinteren. Gapahuk og skileikområde ligg i skogen 100 m frå skulen.

Visjon

Me vil ha ei skule der alle trivst og er trygge. Saman med heimen vil me skape eit godt læringsmiljø for fagleg og sosial utvikling.

Opningstider

Telefontid: Kl 08.00 - 16.00.
Matfriminutt: Kl 11.00 - 11.30.

Organisering av skuledagen:  

  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
1.- 4. trinn Start: 08.30
Slutt: 13.30
 08.30
 13.30
 08.30
 13.30
 08.30
13.30
 08.30
 13.30
5. - 7. trinn Start: 08.30
Slutt: 14.15
 08.30
 13.30
08.30
 14.15
 08.30
 14.15
 08.30
 13.30

 

 Opningstider SFO

  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Før skuletid 07.10 - 08.30 07.10 - 08.30 07.10 - 08.30 07.10 - 08.30 07.10 - 08.30
Etter skuletid 13.30 - 16.30 13.30 - 16.30 13.30 - 16.30 13.30 - 16.30 13.30 - 16.30

Det må vera minst 6 påmeldte elevar for at det skal opprettast eit tilbod om SFO.

Her finn du felles informasjon om SFO i Ål kommune. 

Råd og utval

Leiar i FAU: Oddrun Synnøve Ekrene

Leiar i SU: Bente Løvsletten Nygaard

Felles informasjon

Her finn du felles informasjon om skulane Ål kommune

 

Torpo skule

Besøksadresse:

Skulebakken 3
3570 Ål

Postadresse:

Torget 1
3570 Ål

Telefon: 32 08 54 50

Kontaktperson: Per Egil Kolsrud

Tittel: Rektor

Telefon: 32 08 54 50