Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nedre-Ål skule

Postadresse Torget 1, 3570 Ål. Besøksadresse Sundrevegen 43-45

Adresse

Postadresse: Torget 1, 3570 Ål
Besøksadresse: Sundrevegen 43-45, 3570 Ål

Generell informasjon

Nedre-Ål skule er ein barneskule med om lag 211 elevar og 40 tilsette. Det er to-parallellar på kvart trinn bortsett frå 5.trinn, der er det tre klassar.

Skulen har eige symjebasseng og liten gymsal som fungerer som aula/festsal. Kroppsøving har skulen i idrettshall som ligg i nærområdet.

I nærleiken har skulen eit flott uteområde. Her er det terreng for fysisk aktivitet og turar.

Skulen sine satsingsområde:

-Lesekurs

-Den gode timen

-Inkluderande læringsmiljø

Visjon

Visjon Nedre-Ål

Opningstider

Måndag-fredag: 08.00-15.30

SFO

Opningstider:  07.30-16.30
Skulen har mellom 40-55 elevar i SFO ordninga.
Ferie SFO: Me har tilbod om SFO i skuleferiane, eigen påmelding vert sendt ut.
Matpengar: Elevar som nyttar skulefritidstilbodet blir belasta med 10-50 kr per månad.

Her finn du informasjon om SFO i Ål kommune

Råd og utval

Samarbeidsutvalet SU og Skulemiljøutvalet SMU 2017/2018: 

Agnete Berg Sataslåtten Leiar FAU
Marianne Saue Helling Nestleiar FAU
Ann Beate Øyre Bjørnsen FAU-representant
Anne S. Gudbrandsgard Lærarrepresentant
Eileen M. Huva Lærarrepresentant
Liv Mette Buseth Andre tilsette
Jan Egil Grue Kommunal representant
Odin Larsson Gjengedal Elevrådsleiar
Olivia Opheim Nestleiar elevrådet
Ellen Ellingsgard Rektor/sekretær
   

FAU 2017/2018

Leiar Agnete Berg Sataslåtten
Nestleiar Marianne Saue Helling

 

Felles informasjon

Her finn du felles informasjon om skulane i Ål kommune

 

Nedre Ål skule

Besøksadresse:

Sundrevegen 43-45
3570 Ål

Postadresse:

Torget 1
3570 Ål

Telefon: 32 08 54 15

Kontaktperson: Ellen Ellingsgard

Tittel: Rektor

Telefon: 32 08 54 16

Kontaktperson: Anne Sverresdatter Gudbrandsgard

Tittel: Assisterande rektor

Telefon: 32 08 54 17

Kontaktperson: Sigrun Jorde

Tittel: Sekretær

Telefon: 32 08 54 18

Postadresse Torget 1, 3570 Ål