Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ål ungdomsskule

Postadresse Torget 1, 3570 Ål. Besøksadresse Sundrevegen 42

Adresse

Postadresse: Torget 1, 3570 Ål
Besøksadresse: Sundrevegen 42, 3570 Ål


Generell informasjon

Ål ungdomsskule ligg sentralt til, ca 700 m frå Ål sentrum og er den einaste ungdomsskulen i kommunen. Skulen er næraste nabo til Ål idrettshall og Ål skulepark. Ål skulepark er eit tilrettelagt park- og aktivitetsområde med bl.a.sykkelpark, skatepark, klatrestativ og plass for ballaktivitet. Skiløype og skøytebane om forholda ligg til rette for det vinterstid.

Skuleåret 2018/2019 har Ål ungdomsskule ca 190 elevar og 41 tilsette.

Visjon

- Frisk og framtidsretta -

Ved Ål ungdomsskule legg vi vekt på respekt, ansvar og å gje utfordringar.

Opningstider

Telefontid administrasjon: Kl 08.00 - 16.00.

Opne dørar: Kl 08.45 - 15.00

Råd og utval 

Leiar i FAU: Liliana Garstad Jensen

Her finn du FAU for skuleåret 2018-2019

Leiar i SU: Liliana Garstad Jensen

Her finn du SU for skuleåret 2018-2019

 

Ål kommune tek hausten 2018 i bruk Skooler som læringsplattform/informasjonskanal. Meir infomasjon kjem etterkvart.

Eksamen 2019

Her er datoer for eksamen:

Torsdag 16.05.2019 Eksamen matematikk
Tysdag 21.05.2019 Eksamen norsk hovudmål
Onsdag 22.05.2019 Eksamen norsk sidemål
Fredag 24.05.2019 Eksamen engelsk 

Torsdag 13.06.2019 Munnleg eksamen

 

Felles informasjon

Her finn du informasjon som er felles for alle skulane i Ål.

Ål ungdomsskule

Besøksadresse:

Sundrevegen 42
3570 Ål

Postadresse:

Torget 1
3570 Ål

Telefon: 32 08 54 30

Kontaktperson: Anne Marie Stokkedal

Tittel: Rektor

Telefon: 32 08 54 31

Kontaktperson: Jon Torleiv Augunset

Tittel: Assisterande rektor

Telefon: 32 08 54 32

Kontaktperson: Anne Karin Rustberggard

Tittel: Sekretær

Telefon: 32 08 54 34