Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Foreldrerådets arbeidsutval (FAU)

Vil du vere med og påverke?

Foreldrerådets arbeidsutval (FAU)

Alle føresette som har barn i skulen, er medlem av skulen sitt foreldreråd. Foreldrerådet vel eit foreldrearbeidsutval (FAU), og FAU fungerer som eit styre for foreldrerådet.

FAU skal sikre reell medverknad frå føresette og ha medansvar for at læringsmiljøet er trygt og godt for elevane.

FAU skal representere alle føresette ved skulen og bidra til at samarbeidet mellom heim og skule er godt.


Døme på oppgåver og saker for FAU: drøfte saker som skal tas opp i politiske utval i kommunen, samarbeidsutval, elevråd og foreldremøte.

I tillegg medverke til vurdering av skulen, utviklingsarbeid i skulen, utvikling av trygt læringsmiljø for elevane, planlegging og oppfølging for å fjerne mobbing, sosiale tiltak for elevane, organisering av undervisninga, utforming av skulens mål, prosjekter som gjennomførast i skulen (t.d. IKT), arbeid med det fysiske skulemiljøet, arbeid med trafikkforhold i nærmiljøet, få eit godt samarbeid mellom heim og skule.