Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Torpo barnehage

Adresse

Postadresse:Torget 1, 3570 Ål
Besøksadresse: Bakkevegen 1, 3579 Torpo
Torpo barnehage
Generell informasjon 

Torpo barnehage er ein  to-avdelings barnehage for barn i alderen 1 - 5 år. Det er i hovedsak barn frå Opheim og Torpo som har plass her. Barnehagen ligg fint plassert i Torpo sentrum med gåavstand til butikk, skule, fotballbane, skiløype og fin natur. Det fyrste bygget sto ferdig i 1979, men har vore utvida i fleire omgangar. I 2015 vart heile huset renovert og framstår no som ein barnehage godt tilpassa behova barn og tilsette har for ein kreativ og hyggeleg kvardag. Me har eit uteområde med variert terreng og ein fin, liten skog innanfor gjerdet.

Torpo barnehage har full pedagogdekning og eit personale som arbeider med både hovud og hjarte. Me er oppteken av å skape ei tydeleg pedagogisk ramme om vår verksemd, der det er plass til at barn og vaksne saman skal fylle ramma med innhald. (sjå pedagogisk plattform under)  

Pedagogisk plattform:

 

1. Pedagogisk grunnsyn

-Me ser på barn som kompetente og likeverdige med vaksne, men under tydelege rammer og med tilsette som støttespelarar

-Me ynskjer ein kvardag fylt med glede og godt humør

-Me vektlegg medvirkning og møter kvarandre med respekt i leik, omsorgssituasjonar og tilrettelagte aktivitetar

-Me arbeider for at barna i aukande grad kan balansere individuelle behov opp mot gruppa sine behov

 

2. Arbeidsmetodar

-Fri dagsrytme

-Deltakande vaksne i leik, omsorgssituasjonar og tilrettelagte aktivitetar

-Barnegrupper med aktivitetar

-Barnesamtaler

-Bruk av digitale verktøy

 

3. Pedagogikk

-Me vektlegg leik som den viktigaste læringsarenaen

-Me har fokus på medvirkning og å byggje vidare på barna sine interesser

-Me arbeider med fagområder og prosjekt både ute og inne

 

4. Visjon

Du og eg -  saman om noko!

 

Planar:

Handlingsplan:

Årsplan:

 

 

Opningstider:

 

Me har opent måndag – fredag kl. 07.00 – 16.30. Det er høve til å bestille utvida opningstid til kl. 17.00

 

Planleggingsdagar 2018-19:

-fredag 16. november 2018

-onsdag 2. januar 2019

-fredag 31. mai 2019

+ to dagar før nytt barnehageår august 2018

 

Råd og utval:

Leiar i FAU: Geir Dokken  948 29 382

Leiar i SU: Birgit Kristine Uhlen 940 33 893

 

 

 

 

Felles informasjon

Her finn du fellesinformasjon om barnehagane i Ål kommune

Torpo barnehage

Besøksadresse:

Bakkevegen 1
3579 Torpo

Postadresse:

Torget 1
3570 Ål

Telefon: 32 08 54 55

Kontaktperson: Mette Oleivsgard

Tittel: Styrar

Telefon: 900 32 748