Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyring av revisjonsdokument

Høyring av revisjonsdokument for Holsreguleringa i Hol og Ål kommunar

NVE har i brev av 29.06.2000 vedteke at vilkåra for følgjande konsesjonar skal reviderast:

Kgl. res. 04.06.1948 Tillatelse for Oslo kommune ved Oslo Lysverker til å regulere Holselva og Våtna og til å overføre Våtna til Holselva m. v.

Kgl. res. 29.06.1956 Tillatelse for Oslo kommune ved Oslo Lysverker til å foreta en ytterligere regulering av Strandevatn i Hol.

Du finn meir informasjon her