Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Detaljregulering snarveg i Movegen

Detaljregulering for snarveg i Movegen –varsel om oppstart, PLID 2017004

Beskrivelse: Planområdet ligg mellom eigedommane 120/94 og 120/130. Planområdet er på om lag 0,17 daa (sjå varslingskart). Formålet med detaljreguleringa er å sikre trygg skuleveg/snarveg for dei som bur på Bakketeigen/i Tveito bustadfelt.

 

Varslingskart

Høyringsfrist: 12.05.2017

Du kan sende inn høyringssvar til Ål kommune, Torget 1, 3570  Ål eller til postmottak@aal.kommune.no

Du kan sende elektronisk høyringssvar via denne lenka.