Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunekart

Last ned kartapplikasjonar for mobil og nettbrett 

Kart-App

Kommunekart - detaljert kart på mobiltelefonen din:

Google Play/Android)App store/iPhone 

Kva er Kommunekart?

Kommunekart er ein gratis App for iOS og Android som er tilgjengeleg gjennom AppStore og GooglePlay. I tillegg finst den også som webløysing på  www.kommunekart.com . 

Appen inneheld kart for heile landet, ruteplanleggjar og søkjefunksjonalitet.
Du kan mellom anna søkje på gards og bruksnummer.
 

Der kommunane har lagt data tilgjengeleg, får du vist reguleringsplanar, eigedomar, tiltak og kommuneplanar med detaljert informasjon om kartdetaljane. Alle kommunane i Hallingdal har lagt ut eigne data i kommunekart. No går det an å velgje målestokken på utskrift.

Her finn du lenke til Kommunekart for Ål kommune