Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side    Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar 

 

Kunngjeringar

Reguleringsendring - Detaljregulering Hago bustadfelt
Ål kommune vedtok den 20.08.2019 i sak 17/02239, delegert vedtak om reguleringsendring av "detaljregulering Hago bustadfelt" med tilhøyrande plankart. Dette i medhald av plan- og bygningslova §12-14.

Deler av grønstruktur mellom tomtene 7 og 8 er omregulert til veg, og snuplassen i enden av V1 er endret til snuhamar.

Vedteken plan finn du i planarkiv, planID 2017010.

Vedtaket kan påklagast i samsvar med forvaltningslova § 28.


Varsel om oppstart av planar