Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar 

Kunngjeringar

Fastsetting av planprogram - Arealdelen av kommuneplanen 2022-2035
Planprogram for revisjon av arealdelen av kommuneplanen vart fastsett av Ål kommunestyre i møte den 18.02.2021 i sak 6/21. Oppdatert planprogram er tilgjegeleg på Servicetorget, på kommunens heimesider under kommuneplanar og i planarkiv under planID 2020002.

Varsel om oppstart av planar

Varsel om oppstart av planarbeid - Områdereguleringsplan Bakketeigen

1. Varslingsbrev
2. Varslingskart
3. Planinitiativ
4. Planprogram (HØRING)
5. Referat oppstartsmøte 

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering Rosengardshovda sør

1. Varslingsbrev
2. Varslingskart
3. Planinitiativ
4. Referat oppstartsmøte