Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Friluftslivskartlegging i Ål kommune

Høgebrot Foto Inger Lervåg

Innspel til kartlagte friluftsområde i Ål kommune.

Friluftslivskartlegging er eit nasjonalt satsingsområde, og følgjer Miljødirektoratets rettleiar M98-2013. 
Ål kommune har gjennomført kartlegging i samarbeid med andre kommunar i Buskerud og  Buskerud fylkeskommune. 

Prosjektet har gått ut på å kartlegge areal brukt til friluftsliv, og å sette ein verdi på desse areala ut frå kor mykje dei blir brukt og kor godt egna dei er til friluftslivaktivitet. Resultatet er eit temakart, som vil vere eit viktig verktøy for å ivareta areal for friluftsliv i kommunen. At det er eit temakart betyr at det er samla kunnskap om friluftslivsbruken, utan at det er eit vern av områda.

Temakartet vil bli ajourført kvart år. 

Meir informasjon om retningsliner for friluftslivskartlegginga kan du lese her: http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kultur-og-idrett/Friluftsliv/Friluftslivskartlegging/ 

Temakarta finn du her:

Leveld Områdetyper kartlagte friluftslivsområder_A1_2.pdf
Områdetyper kartlagte friluftslivsområder A0.pdf
Torpo Områdetyper kartlagte friluftslivsområder_A1.pdf
Ål sentrum Områdetyper kartlagte friluftslivsområder_A1_2.pdf

For å få meir detaljar kan ein gå inn på Kommunekart