Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Andre planar

Ulike temaplanar som gjeld finn du i oversikta under. Her kjem det lenke til  alle planane etterkvart.

Beredskapsplan for større ulukker og katastrofer - revidert 2019

Smittevernplan 2017 - 2020

Økonomiplan og budsjett 2020 - 2023

Plan for rehabiliterings- og omssorgstenester - 2015 - 2026.pdf

Helse og omsorgsplan 2019-2022 - vedteken i kommunestyret 18...pdf

Plan for profil og omdømme 2010-2030

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - mål og handlingsdel

Kulturplan 2019 - 2025

Betre læring i Ål - strategiplan og handlingsplan

Strategisk næringsplan 2017 - 2020

Plan for habilitering og rehabilitering 2018 - 2021

Plan for psykisk helse og rus 2017 - 2020

Plan for legetenesta 2019 - 2022 

Plan for psykososialt kriseteam 2018-2021

Skiltplan for Ål

Hovudplan for avlaup

Vassbruksplan for Ål

Hovudplan for veg

Trafikktryggleik

Plan for trafikktryggleik 2019-2022.pdf

Plan for trafikktryggleik - tiltaksdel 2019 - 2022

Statistikk til trafikktryggleiksplan 2018-2021.pdf 

 

Lokal handlingsplan mot radikalisering og rasisme

Målbruksplan

Plan for kulturminnevern

Den kulturelle skulesekken

Energi- og klimaplan for Ål

Energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres

Felles regionalplan for Nordfjella

Strategisk plan for Hallingdal

Avfallsplan for Hallingdal

Tiltaksplan for skogbruket i Hallingdal 2016-2020

Tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2016-2020