Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Plan og regulering

I planregisteret finn du kart og føresegner til alle arealplanane i Ål (arealdelen av kommuneplanen, kommunedelplanar, områdereguleringsplanar og detaljreguleringsplanar).