Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Mi side

Innsyn for deg


Ynskjer du å sjekke fakturaene dine frå Ål kommune sjølv, eller søkje om betalingsutsetjing av ei rekning?
Dette kan du gjere enkelt sjølv ved å logge deg inn med elektronisk ID på:

"Mine fakturaer"

Illustrasjonsbilete faktura

Filmane under gir deg ei god innføring i korleis du går fram for å sjå fakturaene dine eller søkje om betalingsutsetjing.

Betalingsutsetjing - video

Dine fakturaer - video

Har du eigedom i Ål kommune? 

Du kan du logge deg inn med elektronisk ID på Min eigedom for å finne informasjon om eigedomen din. 

Min eigedom