Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Informasjonskapslar

Informasjonskapslar (Cookies) på Ål kommune sine nettsider

Ål kommune nyttar informasjonskapslar for å analysere det generelle brukarmønsteret på www.aal.kommune.no.

Informasjonskapslar er små tekstfiler som vert plassert på datamaskina di når du lastar ned ei nettside, til dømes www.aal.kommune.no. Innhaldet i informasjonskapslane vert utveksla mellom datamaskina di og www.aal.kommune.no kvar gong du ser på ei nettside. Kapslane sørger for at nettstaden fungerer best mogeleg.

Ingen personleg eller identifiserande informasjon vert lagra,  og vi kan ikkje identifisere enkeltbrukarar. I forhold til den norske Ekom-lova er samtykke gjeve så lenge innstillingar i nettlesaren er sett til å godta informasjonskapslar, og det finst informasjon om bruk av desse på nettsida.
Du kan hindre at informasjonskapslar vert lagra på datamaskina ved å endre innstillingane i nettlesaren.

Informasjonskapslar som vert nytta av Ål kommune

ASP.NET_Sessionld:

Informasjonskapselen vert nytta for at publiseringsløysinga vår skal fungere. Informasjonskapselen vert fjerna frå datamaskinen når du lukker nettlesaren.

ARRAffinity:

Håndterer lastbalansering. Ingen personleg informasjon. Informasjonskapselen vert fjerna frå datamaskina når du lukker nettlesaren.

AddThis:

Informasjonskapslane sørger for at du ser oppdatert teljar dersom du deler ei side med AddThis sosial deling. Varigheit på 2 år. Ingen data frå desse vert sendt attende til AddThis.

Google Analytics

Informasjonskapselen samlar inn informasjon for statistikk om bruk av nettsider. Dette for at kommunen skal kunne optimalisere sidene og gjere det enklare for brukaren. Kommunen får informasjon om kva for sider som er mest besøkt, kvar brukarane kjem frå, kva for tidspunkt sidene er mest besøkt osb.

EPiServer innlogging

Informasjonskapselen gir tilgang til EPiServer om ein er innlogga (gjeld kun tilsette i Ål kommune som har tilgang til EPiServer)