Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Administrasjon

Adresse: Torget 1, 3570 ÅL

Rådmann

Karsten Popp Dideriksen - Tlf. 992 87 899

Økonomisjef

Erika Braaten - Tlf. 32 08 50 31 / 971 02 668

HR-sjef

Berit Albrecht - Tlf. 32 08 50 06 / 932 69 970

Næringsutviklar

Staffan Landsmann-Wiwe - Tlf. 483 54 893

Innkjøpsrådgjevar

Jostein Skår-Ekse - Tlf. 997 39 915

Servicetenester

Telefon: 32 08 50 00
servicetorget@aal.kommune.no

Anita H. N. Lappegard - avdelingsleiar. Tlf. 32 08 50 25 / 971 51 271

Kirsten Lucie Kvalvågnes - konsulent

Inger Lervåg - konsulent

Mari Lene Tunskaug - konsulent

Vigdis Blakkestad - konsulent

Kari Hallingstad Medgard - nestleiar. Tlf. 32 08 50 22

Kirsten Sollien - sekretær. Tlf. 32 08 50 23

Tove Østingsen - arkivleiar. Tlf. 32 08 50 26

Mari Lene Tunskaug - sekretær. Tlf. 32 08 50 24

Oddrun Hovdegard - fagansvar løn. Tlf. 32 08 50 32

Toril Marita Stølen - rådgjevar løn og rekneskap. Tlf. 32 08 50 36

Gunvor Rotneim - rådgjevar løn og personal. Tlf. 32 08 50 16

Veronica Bæra - rekneskapssjef. Tlf. 32 08 50 34

Gunn Marit Helling - rådgjevar rekneskap. Tlf. 32 08 50 33

Even Medhus - lærling salg og service

Helse- og sosialsektoren

Stab

Borghild Ulshagen - kommunalsjef. Tlf. 3208 5201 / 992 87 898

Toril Bøyum - kommuneoverlege. Tlf. 997 25 898

Borghild Moen - konsulent forvaltning. Tlf. 970 58 804

Elise Jakobsen - konsulent fagutvikling. Tlf. 3208 5205 / 979 70 683

Avdelingsleiarar:

Fysio/ergoterapi - Live Magnetun

Legetenestene - Anne Hefte

Tunet/natt -  Marit Øen Li

Stugu - Tone Fossgård Berg

Miljøterapi - Karin Redalen og Marianne Tretterud Skarpås

Avd. Psykisk helsevern - Ingeborg Frydenlund

Heimetenestene - Marie Skråmestø

Omsorgskontoret:

Bjørg Åshild Flaget - konsulent

Mariann E. Hefte - konsulent

Vigdis Blakkestad - konsulent 

Camilla Djupedokken - konsulent

Hanne Myren - konsulent

Kulturkontoret

Hilde Bjørnsvik - kultursjef

Kristine Kapperud - idretts- og arrangementskoordinator

Oppvekstkontoret

oppvekstkontoret@aal.kommune.no

Vegar Hoel - kommunalsjef. Tlf. 32 08 50 76 / 464 46 634

Grete Svarteberg Lundekvam - rådgjevar. Tlf. 32 08 50 78

Karin Heiene - rådgjevar

Margit Bergaplass - sekretær

Ann Beate Øyre Bjørnsen - ungdomslos. Tlf: 477 98 971

Innvandrartenesta

Silje Landsmann-Wiwe - avdelingsleiar. Tlf. 918 86 642

Inger Magnum - programrådgjevar. Tlf. 994 02 148

Hemin Ahmed - saksbehandlar. Tlf. 941 62 315

Drift- og utviklingssektoren

Reidun Aaker - kommunalsjef drift- og utvikling. Tlf. 992 87 854  

Svein Furuhaug - avdelingsleiar VAR og utvikling. Tlf. 32 08 50 62 / 915 18 610

Kristin Romslo Lunden - avdelingsleiar reinhald. Tlf. 971 52 296

Steinar Gudbrandsgard - avdelingsleiar byggforvaltning. Tlf. 477 93 294

Dag Hovde - avdelingsleiar veg og park - Tlf. 951 73 880

Personalavdelinga

Berit Albrecht - personalsjef - Tlf. 32 08 50 06

Gunvor Rotneim - personalrådgjevar - Tlf. 32 08 50 16

Ål bibliotek 

biblioteket@aal.kommune.no 
www.aalbibliotek.no

Anne Kaslegard - biblioteksjef. Tlf. 32 08 51 21

Kristin Trintrud - biblioteksekretær. Tlf. 32 08 51 20

Synne Frederiksen - bibliotekar. Tlf. 32 08 51 23

Ål kulturhus

Personvernombod

Inger Lervåg - personvernombodet@aal.kommune.no

Meir informasjon om personvernombodsordninga finn du her.