Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Administrasjon

Adresse: Torget 1, 3570 ÅL

Rådmann

Karsten Popp Dideriksen - 992 87 899

Økonomisjef

Erika Braaten - Tlf. 32 08 50 31/971 02 668

HR-sjef

Berit Albrecht - Tlf. 3208 5006/932 69 970

Næringsutviklar

Staffan Landsmann-Wiwe - Tlf. 483 54 893

Innkjøpsrådgjevar

Jostein Skår-Ekse - Tlf. 997 39 915

Servicetenester

Telefon: 32 08 50 00
servicetorget@aal.kommune.no

Turid Hilde Gåsbakk - avdelingsleiar

Anne Mette Monclair - sakshandsamar

Inger Lervåg - sakshandsamar

Mari Lene Tunskaug - sakshandsamar

Kari Hallingstad Medgard - nestleiar Tlf. 32 08 50 22

Kirsten Sollien- sekretær Tlf. 32 08 50 23

Tove Østingsen - arkivleiar Tlf. 32 08 50 26

Mari Lene Tunskaug - sekretær Tlf. 32 08 50 24

Oddrun Hovdegard - fagansvar løn Tlf. 32 08 50 32

Toril Marita Stølen - rådgjevar løn og rekneskap Tlf 32 08 50 36

Gunvor Rotneim - rådgjevar løn og rekneskap Tlf. 32 08 50 16

Veronica Bæra - rekneskapssjef Tlf. 32 08 50 34

Gunn Marit Helling - rådgjevar rekneskap Tlf. 32 08 50 33

Heidi Friis - sekretær rekneskap

Even Medhus - lærling salg og service

Helse- og sosialsektoren

Stab

Borghild Ulshagen - Kommunalsjef

Geir Strømmen - kommuneoverlege, 458 80 251

Wenche Køso - Konsulent forvaltning

Elise Jakobsen - Konsulent fagutvikling

Avdelingsleiarar:

Fysio/ergoterapi - Live Magnetun

Legetenestene - Anne Hefte

Tunet/natt -  Marit Øen Li

Stugu - Tone Fossgård Berg

Miljøterapi -  Karin Redalen og Marianne Tretterud Skarpås

Avd. Psykisk helsevern - Ingeborg Frydenlund

Heimetenestene -  Herbjørg Dalene Bjerke

Omsorgskontoret:

Bjørg Åshild Flaget - konsulent

Mariann E. Hefte - konsulent

Vigdis Blakkestad - konsulent 

Marianne Viljugrein - konsulent

Camilla Djupedokken - konsulent

Kulturkontoret

Hilde Bjørnsvik - kultursjef

Kristine Kapperud - idretts- og arrangementskoordinator

Oppvekstkontoret

oppvekstkontoret@aal.kommune.no

Vegar Hoel - kommunalsjef
Telefon 32 08 50 76/ 464 46 634

Grete Svarteberg Lundekvam - rådgjevar
Telefon 32 08 50 78

Karin Heiene - rådgjevar

Margit Bergaplass - sekretær

Anne Berit Gudbrandsgard - ungdomskonsulent
997 99 034

Innvandrartenesta

Silje Landsmann-Wiwe - avdelingsleiar
Telefon 918 86 642

Inger Magnum - programrådgjevar
Telefon 994 02 148

Louis Cummings-Budude - flyktningkonsulent
Telefon 941 62 315

Drift- og utviklingssektoren

Reidun Aaker - kommunalsjef drift- og utvikling 

Telefon 992 87 854  

Svein Furuhaug - avdelingsleiar VAR og utvikling. Telefon 32 08 50 62 og 915 18 610

Kristin Romslo Lunden - avdelingsleiar reinhald. Telefon 971 52 296

Karl Fredrik Teigen - avdelingsleiar byggforvaltning - Telefon 450 66 993

Dag Hovde - avdelingsleiar veg og park - Telefon 951 73 880

Personalavdelinga

Berit Albrecht - personalsjef - Telefon 32 08 50 06

Gunvor Rotneim - personalrådgjevar - Telefon 32 08 50 16

Ål bibliotek 

biblioteket@aal.kommune.no 
www.aalbibliotek.no

Anne Kaslegard - biblioteksjef. Telefon: 32 08 51 21


Kristin Trintrud - biblioteksekretær. Telefon: 32 08 51 20


Synne Frederiksen - bibliotekar. Telefon: 32 08 51 23

Ål kulturhus

Personvernombod

Inger Lervåg - personvernombodet@aal.kommune.no

Meir informasjon om personvernombodsordninga finn du her.