Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Spelemidlar til anlegg for idrett

Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Du kan søke om spelemidlar til idrettsanlegg, dette gjeld ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og friluftsanlegg.
Alle som har ønsker om, eller ein klar plan om nye anlegg bes melde dette inn til kommunens sakshandsamar, slik at Ål kommune har ein oversikt over kommande planar. Anlegga blir lagt inn i ei uprioritert liste, som på ingen måte er bindande.

For å søke spelemidlar til anlegg må fylle ut elektronisk søknad.
NB! Ny søknadsfrist! Søknadsfrist til kommunen er 1. september.
Saka "Prioritering av spelemidlar" vert endeleg handsama i kommunestyret i desember.

Årshjul for søknad om spelemidlar


Søknadsportalen på anleggsregisteret.no opnar i juni.
Lenke til søknadsportalen

Du finn meir informasjon om spelemidlar her 

Ta kontakt med kulturkontoret i Ål kommune om du har spørsmål.