Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Fritidstilbod for eldre

Kårstugu

Faste arrangement for pensjonistar kvar veke: Sang, kortspel og dans.
Leiar: Torill Kvalvågnes, tlf: 932 02 607
Kontaktperson: Torill Kvalvågnes, tlf: 932 02 607

Nigardstugu

Leiar: Unni Rudi, tlf: 907 63 514

Turar

Kårfolkturar:
Kontaktperson: Halle Perstølen, tlf: 3208 1369

Rusleturar: 
Kontaktperson: Guri Espegard, tlf: 3208 4298

Ål eldrelag

Kontaktperson: Odd Oleivsgard

Trivsel på heimen

I 2005 sette politikarane ned eit utvalg som skulle kartleggje "kva som skjer på heimen" av trivsel. Trivselsutvalet er sett saman av personar frå kvar av avdelingane på Ål Helsesenter, samt husmusikanten og ein frå Eldrerådet.

Sjå Facebook-sida deira: Trivsel På Heimen 

Kafeteria ved Ål Helsesenter

Kafeteriaen er ope alle kvardagar frå kl. 10.30 - 14.30
I helgene er kafeteriaen ope for middagssal frå kl. 13.00 - 14.00

Bestilling av møtemat etc. ta kontakt med kantineleiar Solveig Strendo, tlf. 901 86 991.